pažymys

pažymys
pažymys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moksleivių pažangumo kokybės vertinimo išraiška skaitmeniu. Vertinama pagal rangų arba taškų (intervalų) skalę. Iki 1993 m. Lietuvos mokyklose naudota penkių balų (rangų) vertinimo skalė (1 – labai blogai, 2 – blogai, 3 – patenkinamai, 4 – gerai, 5 – labai gerai). Penkiabalės skalės naudotos Lenkijoje, Vengrijoje ir kt. Vokietijoje, Čekijoje ir Slovakijoje penkių balų skaitmenys turi atvirkštinę reikšmę: 1 – labai gerai, 5 – labai blogai. Bulgarijoje priimta 6 balų, Rumunijoje – 10 balų, Italijoje 20 – balų sistema. Šalyse, kur pažangumas matuojamas standartizuotais didaktiniais testais, naudojamos taškų (intervalų) skalės: 100, 150 taškų (balų) aukščiausias įvertinimas. Tyrimais nustatyta, kad pažangumo pažymiai, nustatomi net tiksliomis taškų skalėmis, ne visada sutampa su intelekto išsivystymo rodikliais. Todėl pažymiai daugmaž atspindi žinių, mokėjimo ir įgūdžių kokybę, bet ne intelekto lygį. Nuo 1993 m. Lietuvos aukštosiose ir vidurinėse mokyklose pradėta naudoti 10 balų skalė. atitikmenys: angl. mark vok. Zensur rus. отметка

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pažymys — pažymỹs dkt. Visùs egzãminus išlaikiaũ gerai̇̃s pažymiai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pažymys — pažymỹs sm. (3b) K, pãžymis (1) K, pažymìs, iẽs (3b) Pgg; CII41 1. MŽ, N skiriamasis bruožas, požymis: Kožnas daiktas išpažįstamas iš savo pažymių̃ KI36. Barzda yra vyriškumo pažymys rš. Antriniai lyties pažymiai E. Padorumas yra gero… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Zensur — pažymys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moksleivių pažangumo kokybės vertinimo išraiška skaitmeniu. Vertinama pagal rangų arba taškų (intervalų) skalę. Iki 1993 m. Lietuvos mokyklose naudota penkių balų (rangų) vertinimo skalė (1 – labai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mark — pažymys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moksleivių pažangumo kokybės vertinimo išraiška skaitmeniu. Vertinama pagal rangų arba taškų (intervalų) skalę. Iki 1993 m. Lietuvos mokyklose naudota penkių balų (rangų) vertinimo skalė (1 – labai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • отметка — pažymys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Moksleivių pažangumo kokybės vertinimo išraiška skaitmeniu. Vertinama pagal rangų arba taškų (intervalų) skalę. Iki 1993 m. Lietuvos mokyklose naudota penkių balų (rangų) vertinimo skalė (1 – labai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Strukturfunktionale Analyse — struktūrinė funkcinė analizė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienas iš pedagoginių procesų ir reiškinių sisteminio tyrimo principų, pagal kurį kiekvienas tyrimo objektas laikomas struktūra, susidedančia iš elementų, turinčių apibrėžtą… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • structure-function analysis — struktūrinė funkcinė analizė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienas iš pedagoginių procesų ir reiškinių sisteminio tyrimo principų, pagal kurį kiekvienas tyrimo objektas laikomas struktūra, susidedančia iš elementų, turinčių apibrėžtą… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • struktūrinė-funkcinė analizė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienas iš pedagoginių procesų ir reiškinių sisteminio tyrimo principų, pagal kurį kiekvienas tyrimo objektas laikomas struktūra, susidedančia iš elementų, turinčių apibrėžtą funkcinę reikšmę. Tokia struktūra …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • структурно функциональный анализ — struktūrinė funkcinė analizė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vienas iš pedagoginių procesų ir reiškinių sisteminio tyrimo principų, pagal kurį kiekvienas tyrimo objektas laikomas struktūra, susidedančia iš elementų, turinčių apibrėžtą… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • atšiaurumas — atšiaurùmas sm. (2) → atšiaurus 2: Aš pasipiktinęs tavųjų prieštaravimų atšiaurumu rš. Būdo atšiaurùmas BŽ115. Vardininkas šitoje vietoje vis dėlto yra lyg kalbėtojo atšiaurùmo ar šiaip jo būdo ypatingumo pažymys J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”